Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Scientific journals

Title of the paper

Journal

Year / Volume / Page

 

‘‘Technology in Education and Learning Theory’’, co-author

Teachers’ Avenue

2018, Issue 07, pp. 30-33

 

‘‘Smartphones as an At-home Learning Tool’’, co-author

Teachers’ Avenue

2016, Issue 04, pp. 4-5

http://api.ning.com/files/nqHVUVOkme

N8oNr0UT*QHOM*1w7Cp3rfXjMvs2wo3zni-y6pnQkA69J1SopoeVs0PUB*b9ix-c4fv6kxNyXB5izASoi9fNsn/3.pdf

 

Conferences

 

‘‘Conducting an Oral Storytelling Workshop’’

KETNENT’s 9th Annual Conference: Enhancing Critical Thinking in the English Language Classroom

08.06.2019, Prishtinë

 

‘‘Conducting an Oral Storytelling Workshop’’

28th BETA-IATEFL Annual International Conference

May 3-5, 2019, Plovdiv, Bulgaria

 

‘‘Teaching English Through Apps’’, co-presenter

KETNET's 8th Annual Conference: Integrating digital literacies in the English language classroom

02.06.2018

https://www.uni-pr.edu/desk/inc/media/8549297B-74AA-4BB0-9DC6-CB59BBB5B022.pdf

 

 

 

 

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas