Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Publikimet e Ass. Driola Susuri

Revistat Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistes

Viti / Vellimi/faqet

“Relacioni kushtetues i Presidentit të Republikës së Kosovës me sistemin e drejtësisë”

Revista “Justiniani II”

https://uni-prizren.com/repository/docs/

JURIDIK_27.07.2015/revista/Revista_Nr.1.pdf.

 

2019/ 1 / 101-111

Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore

Titulli i punimit

Konferenca

Viti / Vellimi /faqet

Role of democracy on the constitutional changes in Republic of Turkey”.

First International Conference on Social and Legal Science “Good Governance and the Rule of Law in the Perspective of EU Integration”, North Macedonia,

https://drive.google.com/file/d

/1TA0POd8n8lV9XKn0CmiRqGWvRZ1B7lQB/view

 

 

11 September 2019

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS