Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Edukimit në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët e Bordit Industrial Këshillëdhënës:

 • Hilmi Rexha, kryetar,
 • Doruntina Rakaj, nënkryetare,
 • Akif Gashi, anëtar,
 • Jygjel Spahi, anëtar,
 • Almir Sahiti, anëtar,
 • Nexhat Maçkaj, anëtar,
 • Hadis Haxhillari, anëtar,
 • Katarina Gojani, anëtare,
 • Qemajl Bytyqi, anëtar,
 • Bajram Pomak, anëtar,
 • Fahredin Shabani, anëtar - ex-officio,
 • Mujdin Lutfiu, anëtar - ex-officio,
 • Vedat Bajrami, anëtar - ex-officio,
 • Xhafer Beqiraj, anëtar - ex-officio.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/