Kalendari akademik i Universitetit "UKSHIN HOTI" Prizren

 

Vitin akademik në Universitetin "UKSHIN HOTI"

Viti Akademik

Fillon

01 Tetor

Përfundon

30 Shtator

 

Datat për Semestrat e vitit akademik

Semestri Dimëror

Fillon

01 Tetor

Përfundon

15 Janar

 

Semestri Veror

Fillon

16 Shkurt

Përfundon

31 Maj

 

 

 

 

 

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS