Linqe me rëndësi

HORISON 2020

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

 

ERASMUSPLUS

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

 

The Bologna Process and the European Higher Education Area

https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_en

 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

https://eca.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en

 

Summer Schools in Europe.eu

https://www.summerschoolsineurope.eu/

 

Fulbright Program

https://www.cies.org/

 

Central Institutions

Presidenca e Republikës së Kosovës

Kuvendi i Republikës së Kosovës

Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës

Ministria e Administratës Publike

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Diasporës

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Financave

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit

Ministria e Integrimit Evropian

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Ministria e Punëve të Brendshme

Ministria e Punëve të Jashtme

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Ministria e Zhvillimit Rajonal

Ministria për Komunitete dhe Kthim

Administrata Tatimore e Kosovës

Agjencia e Statistikave të Kosovës

Agjencia Kadastrale e Kosovës

Agjencia Kosovare e Privatizimit

Agjencia Kosovare e Pronës

Agjencia kundër Korrupsionit

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Akademia e Drejtësisë

Akademia e Kosovës për Siguri Publike

Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Avokati i Popullit

Dogana e Kosovës

Gazeta Zyrtare

Gjykata Kushtetuese e Kosovës

Inspektorati Policor i Kosovës

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës per Sherbimin Civil te Kosovës

Këshilli Prokurial i Kosovës

Komisioni i Pavarur për Media

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

Oda Ekonomike e Kosovës

Organi Shqyrtues i Prokurimit

Policia e Kosovës

Prokurori i Shtetit

Qendra Klinike Universitare e Kosovës

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm

 

Local Institutions

Komuna e Deçanit

Komuna e Dragashit

Komuna Ferizaj

Komuna e Fushë Kosovës

Komuna e Gjakovës

Komuna e Gjilanit

Komuna Gllogovc

Komuna e Graçanicës

Komuna Hani i Elezit

Komuna e Istogut

Komuna e Junikut

Komuna e Kamenicës

Komuna e Kaçanikut

Komuna e Klinës

Komuna e Kllokotit

Komuna Leposaviq

Komuna e Lipjanit

Komuna e Malishevës

Komuna e Mamushës

Komuna e Novobërdës

Komuna e Obiliqit

Komuna e Parteshit

Komuna e Podujevës

Komuna e Pejës

Komuna e Prishtinës

Komuna e Prizrenit

Komuna e Rahovecit

Komuna Ranillug

Komuna e Shtërpces

Komuna e Shtimes

Komuna Skënderaj

Komuna e Suharekës

Komuna e Vitisë

Komuna e Vushtrrisë

Komuna Zubin Potok

Komuna Zveçan

Mitrovicë e Jugut

International institutions

OSBE - Misioni në Kosovë

BE - Bashkimi Evropian

European Union Special Representative in Kosovo

UN-HABITAT

KFOR

UNMIK - Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë

KE - Këshilli i Evropës

Zyra Civile Ndërkombëtare

UNDP - Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Kosovë

IOM - Organizata Ndërkombëtare për Migrim

 

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas