Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Publishing, Prof. Ass. Dr. Munevver MUYO YILDIRIM

Scientific Jurnal

Titulli i punimit

Emri i revistes

Viti / Vellimi/faqet

Comparison of Teachers
Attitude in Kosovo and Turkey
Regarding Education

European Journal of Education Studies
httns://oanub. org/edu/index.php/ei es/arti

2016: Vol. 2; Issue 4; pp 66-75

cle/view/238

Ogretmenlerin Yaraticilikla
ilgili Bilgileri inanglarinm
Anlamli Yordayicisi midir?

Teachers' Knowledge of
Creativity is it?

III. International Conference The West
of The East, The East of The West
Full Papers are presented.
http://www.dogubati.org/dosyalar/DBB

ISBN:978-605-68882-3-6
141-152 Ohrid, Macedonia.

DTAM.pdf

Investigation of the Solutions of
Prizren University, Education
Faculty Teachers Mathematics
Problems

Prizren Social Science Journal
http://prizreni ournal.com/index.php/P S S

2018: Vol.2; Issue 3; pp 69-78

J/issue/view/4

Investigation Of Classroom
Applications For
Multicultural Education In
Terms Of Various
Variables

Prizren Social Science Journal
http://www.prizreni ournal.com/index.ph

Volume 3/1, p. 38-49
ISSN: 2616-387X,
Aprill, 2019.

p/PSSJ/article/view/83/51

Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore

Titulli i punimit

Konferenca

Viti / Vellimi /faqet

8Th Grade

Students ’Mathematics Anxiety-
Apprehension Levels in Kosovo

East of West West of East International
Balkans Conference-Prizren/Kosovo

05-08 Jun 2013 pp 4

10Th Grade Students ’Errors of
Absolute Value Concept in
Kosovo

East of West West of East International
Balkans Conference-Prizren/Kosovo

05-08 Jun 2013 pp 5


Problem-Based Learning (PBL)
Approach To the Teaching of
Mathematics: The Case of
Kosovo

East of West West of East International
Balkans Conference-Prizren/Kosovo

05-08 Jun 2013 pp 12

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS