Dragi studenti, dame i gospodo,


Imam čast i zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu na zvaničnom sajtu Univerziteta "Ukshin Hoti" u Prizrenu.
Osnovna misija Univerziteta u Prizrenu je kvalitetno obrazovanje mladih. Ovaj sveti zadatak u kom namjeravamo da stvorimo kadar, koji će biti promoter promjena u zemlji i inostranstvu.
Rektor i akademsko osoblje Univerziteta, prije svega, odgovorni su za stvaranje novih sistema vrijednosti, posebno u oblasti obrazovanja, nauke i kulture, koji predstavljaju glavni stub za razvoj i prosperitet budućih generacija.
Univerzitet u Prizrenu je nova institucija (01.10.2010) ali prvii temelji ovog univerziteta su udareni otvaranjem srednje škole ​​1962. Trenutno na nasšem Univerzitetu studenti pohađaju prvi i drugi ciklus studija. U budućnosti u planu je i treci ciklus, odnosno doktorske studije.. Važno je napomenuti da na ovom Univerzitetu su uključeni studenti iz tri zajednice, tako da se nastava odvija na tri jezika: albanskom, bosanskom i turskom.
Naš univerzitet nudi usluge za sve građane i studijske mogućnosti odnosno kvalifikacije. Poboljšanje kvaliteta akademskih usluga, unapređenje nastavnog i naučnog istraživanja su cilj našeg Univerziteta.

 

Povećan kvalitet usluga, poboljšanje nastave i istraživanja ostvaruje se kroz stalnu komunikaciju sa studentima.
Dragi studenti, naš Univerzitet je promoter predstavljanja studenata kroz promovisanje funkcionisanja parlamenta kao nezavisne studentske organizacije i njihovo uključivanje u proces odlučivanja.
Zato aktivno učešće u javnoj raspravi, doprinosi razvoju Univerziteta kao najnaprednijeg dijela našeg društva.
Naš prioritet je također saradnja sa drugim univerzitetia, kako u zemlji, regionu i šire. Naš univerzitet sarađuje sa drugim obrazovnim institucijama u u privatnom sektoru za potrebe sprovođenja praktičnog rada naših studenata, gdje istovremeno istražuju mogućnosti stvaranja radnih mjesta za diplomirane studente našeg Univerziteta. Također, poseban značaj će se posvetiti organizovanju aktivnosti i naučnih skupova, simpozijuma, panel diskusija, debata u kojima će neki od njih biti realizovani u saradnji sa drugim obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
Želim vam puno uspjeha!

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)