Studenti

Universiteti i Prizrenit

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140 
Email: [email protected] (Rektorati)

Naucne Aktivnosti