Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na Kosovu. Drugi je javni univerzitet na Kosovu. Broj studenta 2010. godine je bio 1700, da bi 2015 dostigao broj od skoro 10000. Akreditovan je od 2010 godine od strane Agencije za akreditaciju. Trenutno nudi studije na prvom i drugom ciklusu (Bachelor i Master)

Diplomske studije

 

  • Fakultet kompjuterskih nauka

Smjer -  Informacione Tehnologije i Telekomunikacija

Smjer – Softver Dizajn

  • Edukativni

Osnovni smjer na slbanskom

Predškolski smjer na albanskom

Osnovni smjer na bosanskom

Predškolski smjer na bosanskom

Osnovni smjer na turskom

Predškolski smjer na turskom

  • Pravni fakultet

Pravni

  • Ekonomski fakultet

Administracija biznisa

Međunarodno poslovanje

  • Filološki fakultet

Smjer: Albanski jezik i književnost

Smjer: Engleski jezik i književnost

Smjer: Njemački jezik i kniževnost


Master

  • Ekonomski fakultet

Računovodstvo i revizija

Administracija biznisa

Kulturno nasljeđe i menadžment turizma

  • Fakultet kompjuterskih nauka

 

 

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes