Generalni Sekretar

 

 

Burim Berisha

Email: burim.berisha@uni-prizren.com

· Sekretar je najviši izvršni i administrativni službenik Univerziteta, sa posebnim pravima i odgovornostima određenim ugovorom kojeg potpisuje rektor.

· Generalni sekretar odgovara rektoru za efikasnu, ekonomičnu i efektivnu administraciju na svim nivoima Univerziteta. Na ovaj položaj generalni sekretar odgovara za sva pitanja koja nisu u kompetenciji drugih organa ili drugog rukovodstva.

 

· Sekretar Univerziteta je administrativni rukovodilac. On je rukovodilac centralne administracije Univerziteta.

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes