Misija

Univerzitet u Prizrenu služi  regionu Prizrena i Republici Kosovo putem upisa, razvoja i edukacije studenata kako bi postali uspješni diplomci na tržištu rada Kosova, regiona i Evrope

Vizija

 

Univerzitet u Prizrenu se zalaže za poboljšanje kvalitete učenja, poučavanja i istraživanja na Univerzitetu, kako bi bili usporedivi i kompatibilni sa drugim visokoškolskim ustanovama u regionu i Evropi u oblasti visokog obrazovanja.

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)