REKTORAT

 


Prof. asoc. Dr. Ismet Temaj - REKTOR

____________________________________________


Prorektor za budžet, finansije i infrastrukturu;

Prof. Ass. Dr. Armend Podvorica

________________________________________

Prorektor za nastavu, studentska pitanja i naučno istraživanje:

Prof. Ass. Dr. Shemsi Morina

________________________________________

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Prof. Ass. Dr. Soner Yildirim

_____________________________________________

 

Blerta Hajra – Asistent u kancelariji rektorata

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes