Rektor i Universitetit të Prizrenit "Ukshin Hoti"
Rector of University of Prizren "Ukshin Hoti"

Rektor
Prof. Asoc.Dr. Ismet Temaj


Autobiografia -CV

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)