Upravno Savjet UPZ-a čine:

 

  • Prof. Ass. Dr. Naser Bajraktari - Presedavajući;
  • Dr. Hajrija Skrijelj - Potpredsjednik;
  • Dr. Kushtrim Gashi - Član;
  • Prof.ass. Dr. Rifat Morina - Član;
  • Prof.ass. Dr. Drita Krasniqi - Član;
  • Prof.ass. Dr. Ylli Kortoçi - Član;

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)