Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: [email protected] (Rektorati)

SMART4ALL-Aplikoni në thirrjen e parë të hapur:

21 Janar 2021

SMART4ALL

Aplikoni në thirrjen e parë të hapur:

"Cross-domain Technology Transfer Experiments"-CTTE

 

 

Afati i fundit

1 Mars 2021 në 17:00 CET

Hapur për

Universitetet / Institucionet Akademike, NVM,

Ofruesit e Teknologjisë në përgjithësi

Përfitimi

Kërkesa maksimale e financimit për konsorciume: deri në 80,000 € Fondet e BE-së

Lexo më shumë për

https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now/

dorëzimin e aplikacionit

https://smart4all.fundingbox.com/

SMART4ALL fton nominimet për Thirrjen e Parë të Hapur në CTTE. Çmimet janë pjesë e programit SMART4ALL i cili mbështetet nga Bashkimi Evropian nën Horizon 2020.

Rreth "Cross-domain Technology Transfer Experiments" (CTTEs)

CTTE janë eksperimente afatshkurtra (6-9 muaj) që përqendrohen në një nga katër vertikalet e përcaktuara (Digitized Transport, Digitized Agriculture, Digitized Environment and Digitized Anything). CTTE do të japin mundësinë për të formuar sinergji, për të përshpejtuar projekte të orientuara drejt produktit dhe për të ofruar udhëzime drejt komercializimit të suksesshëm.

Brenda këtij lloji të eksperimenteve, 3 entitet të ndryshëm duhet të përfshihen nga të paktën dy vende të ndryshme të pranueshme.

Përbërja e konsorciumit mund të jetë si më poshtë:

 

Technology Provider

Technology Receiver

Productizer

Academic, Country 1

Industrial, Country 1 or 2

 

Industrial, Country 2, 1 or 3

Industrial, Country 1

Academic, Country 1 or 2

Industrial, Country 1

Industrial, Country 1 or 2

 

Partneri kryesor duhet të ketë gjithmonë një status të partnerit industrial (NVM ose kompani pak më të madhe).


Rreth projektit SMART4ALL

SMART4ALL është një projekt katër vjeçar i financuar nga programi kërkimor dhe inovacion i EU Horizon 2020 që lejon dhënien e granteve për përfituesit e tjerë përmes thirrjeve të hapura. Qëllimi i projektit SMART4ALL është të lidhë kompanitë inovative me një ide të zhvilluar me institucionet dhe kompanitë e BE-së përmes dhënies së granteve që do të mundësojnë financimin e transferimit të njohurive dhe teknologjisë dhe mbështetjen përmes shërbimeve të trainimit të ekspertëve kryesorë botërorë në etikë, teknologji, financim dhe zhvillim të biznesit. Konsorciumi SMART4ALL përbëhet nga 25 partnerë europian me shkathtësi ndërdisiplinore dhe njohuri nga universitetet, institutet kërkimore, investitorët, qendrat e inovacionit dhe OJQ-të, e pjesë e këtij konsorciumi tashmë është dhe Universiteti "Ukshin Hoti" Prizren.

 

SMART4ALL is funded by the European Union's Horizon 2020 Programme, Grant Agreement No 872614.

Linqe me rendesi:

http://www.smart4all-project.eu

https://www.linkedin.com/SMART4ALLH2020

https://www.linkedin.com/groups/12369183/

https://twitter.com/smart_4all

https://www.facebook.com/SMART4ALL.Project/

https://www.youtube.com/channel/SMART4ALL

 

 

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS