Shërbimet për studentë

Universiteti i Prizrenit në mbështetje të një udhëzimi u ofron një sërë shërbimesh  studentëve që nga pranimi, regjistrimi, përkrahja financiare, gjatë studimeve dhe pas diplomimit.

Të gjitha shërbimet për studentët e UPZ-ës kanë për qëllim që të përkthejnë misionin dhe politikat e Universitetit në programe dhe përkrahje efektive dhe konzistente për studentët.

Si pikë kyçe e ndërveprimit në mes të pritjeve dhe nevojave institucionale të studentëve, shërbimet për mbështetjen e studentëve në UPZ, kontribuojnë në përvojën e përgjithshme të studentëve, si pjesë integrale e procesit mësimor.

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit