SQARIM!

Listat e Kandidatëve të propozuar nga ana e Organizatave Studentore për kandidatët, përfaqësues në Parlamentin Studentor  dhe Këshillat e Fakulteteve duhet të jenë në përputhje me Statutin e Universitetit dhe Rregullores për Zgjedhjet  e Studentëve në UPZ (neni 3; neni 24; neni 25; neni 26).

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/