Komisioni Qendror për Sigurimin e Cilësisë në Universitetin ‘’Ukshin Hoti’’ në Prizren.

 • Prof. Ass. Dr. Soner Yildirim, kryetar;
 • Prof. Asoc. Dr. Ercan Canhasi, anëtar;
 • Prof. Ass. Dr. Halim Bajraktari, anëtar
 • Prof. Ass. Dr. Kushtrim Braha, anëtar;
 • Prof. Ass. Dr. Rifat Hoxha, anëtar;
 • Prof. Ass. Dr. Ilir Krusha, anëtar;
 • Prof. Ass. Dr. Serdan Kervan, anëtare;
 • MSc. Ramadan Baraliu, anëtar;
 • MSc. Jasmin Jusufi, anëtar;
 • Përfaqësuesi i Studentëve.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit