Parlamenti i studentëve është organi më i lartë i përfaqësimit të studentëve.

Numri i tërësishëm i anëtarëve të parlamentit të studentëve është nëntë (9).

Anëtarët propozohen nga organizatat studentore në bazë të numrit të përgjithshëm të votave të arritura në zgjedhjet e studentëve dhe sipas listave prioritare të kandidatëve të publikuara nga secila organizatë studentore në fillim të fushatës zgjedhore.

Anëtarët e Parlamentit të studentëve zgjedhin kryetarin dhe nënkryetarin.

Këshilli drejtues nxjerr Rregulloren e punës për Parlamentin e studentëve.

Parlamenti i studentëve zgjedh anëtarët e Senatit nga lista e të propozuarve e përgatitur nga këshilli i studentëve i njësisë akademike. Kryetari i Parlamentit të studentëve është anëtar ex – officio nga numri i përgjithshëm i anëtarëve studentë të Senatit.


Kryesia e Parlamentit Studentor të Universitetit "UKSHIN HOTI" të Prizrenit

  • Milot Krasniqi, Kryetar i Parlamentit të Studentëve
  • Rina Berisha, Nënkryetare për çështje organizative dhe akademike
  • Samire Binaj, Nënkryetare për marrëdhënie me jashtë
  • Ilir Krasniqi, Sekretar
  • Flutra Sope, Zëdhënëse për informim

Arianit Berisha - Senator
Anesa Berisha - Senatore

Parlamentin studentor e gjeni në këtë faqe në facebook:

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit