Research

University "UKSHIN HOTI" Prizren

Address: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Repubic of Kosova

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com

(Rectorate)

Publishing, Prof.ass.dr. Vjoca Dibra

 • Absurdity in the Novel “The Great Winter” by Ismail Kadare. Balkanistic Forum, Volume 2/2019, Bulgaria

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=764859

 • Social and Historic Contextuality of Contemporary Albanian Literature, Prizren Social Science Journal, 2018. ISSN 2616-387X.

http://prizrenjournal.com/index.php/PSSJ/article/view/65

 • Macbeth the messenger between Shakespeare and Kadare . Thesis, International Conference on Linguistics, Literature and Culture. 2016, ISSN 1848-4928

https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/312

 • The Role of Education during and after Transition Period in Kosovo. Journal of Educational and Social Research,  2015 ISSN 2239-978X(Print) ISSN 2240-0524(Online)

http://disconference.eu/wp-content/uploads/2017/01/DisCo-2017-Open-education-as-a-way-to-a-knowledge-society_-12th-conference-reader.pdf

 • Sistemi i arsimit në Kosovën e pasluftës dhe /nënshtresa e iluminizmit.  Kumtesat II - shkencat pedagogjike “Java e shkencës”, Prishtine 2014,  ISBN  978-9951-16-089-6,

https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/03/kumtesat-2-2014.pdf

 • Kultura gjuhësore, standardi dhe dialektet, në institucionet shtetërore, publike dhe politike. Kumtesat I - shkencat gjuhësore, kulturore dhe historike “Java e shkencës, Prishtine 2013,  ISBN  978-9951-16-089-6,

https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/kumtesat-2013-libri1-perfundimtar-botim-elektronik-2.pdf

 • Albanian and English Literature in Light of Comparative Reports. Academic Journal of Interdisciplinary Studies,  2013, ISSN 2281 3993(Print) ISSN 2281-4612(Online)

https://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/109

 • Heroinat e deheroizuara (Kontekstualiteti shoqëror dhe artistik i dy protagonisteve: - Studim komparativ për romanet “Nata me hënë” të Ismail Kadaresë dhe “Nderi i humbur i Katerina Blumit” të Hajnrih Bëlit),    Shtëpia botuese “TOENA” Tiranë, Biblioteka: Studime 2011, ISBN 978-99943-1-792-9
 • Mozaiku i jetës model i artit (Poetika e tregimeve të Anton Pashkut), Shtëpia botuese “Anton Pashku”, Biblioteka: Studime, 2009, Prishtine, ISBN 978-9951-540-07-0
 • “Përtej vetes”, (poezi), Shtëpia botuese "Buzuku" 2005 Prishtine, ISBN 9951-08-036-7
 • "Minotauri" (roman), Shtëpia botuese "Buzuku" 2000 Prishtine, ISBN
 • "Suvalë e përgjumur", (poezi),  Shtëpia botuese "Buzuku" 1995 Prishtine, ISBN 86-7785-026- X
misntri

University

UPZ is the second public university in Kosovo. In 2010 the number of enrolled students was 1700, while in 2014; the number of enrolled students is about 8000...

Read More

Recommendations

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/