Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Filologjisë në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Bordit Industrial ( Këshillëdhënës),  i Fakultetit të Filologjisë, në Universitetin "Ukshin Hoti" në Prizren, ka këtë përbërje:

 

 • Yrmet Shabani – Drejtor i Qendrës Burimore ‘’Nëna Terezë’’- Prizrenkryetar
 • Sahadete Sadikaj – Drejtoresh e Bibliotekës- Prizren- nënkryetare
 • Shaban Shala – Gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prizren- anëtar
 • Vllaznim Bytyqi  - Mësimdhënës- SHFMN- ‘’Mustafa Bakiu” - anëtar
 • Ergin Gashi – Kryetar i degës- KETNET- anëtar
 • Neki Jahaj – Drejtor- ALG’’Loyola’’-  anëtar
 • Sinan Alijaj – Skulptor-Historian- Prizren- anëtar
 • Vesa Grezda – Menaxher ‘’Baruti CO’’-  anëtare
 • Mirlinda Lutfiu- Arsimtare ‘’Emin Duraku’’- anëtare
 • Mentor Latifi- Menaxher ‘’Sutherland’’- anëtar
 • Elita Omaj - Studente

Anëtarët pa të drejtë vote / Ex - officio

 • Prof.Ass.Dr. Ragip Gjoshi – u.d. Dekan i F. Filologjisë;
 • Prof.Ass.Dr. Xhafer Beqiraj - Prodekan i F. Filologjisë;
 • Ass. Artan Reshani – Asistent i Ri - F. Edukimit;
 • Ma.sc. Anzotika Sallauka - Sekretare e F. Filologjisë

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit