Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit Juridik në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga institucionet, shoqatat ose organizatat tjera (me të drejtë vote)

 • Z. Artan Serjani, kryetar (Gjykata Themelore Prizren),
 • Znj. Fjorda Mujollari, zëvendëskryetare (zyra regjionale për ndihm juridike regjioni Prizren),
 • Znj. Mehreme Hoxha - Prokurore, Prokuroria Themelore Prizren,
 • Z. Baki Morina - Ndërmjetsues,-Instituti i Ndërmjetsimit
 • Z. Elbasan Shoshaj- Komuna e Prizrenit
 • Z. Qemajl Krasniqi - Psikolog,- Instituti i Forenzikes QKU-së,
 • Z. Sadri Shala-Telekomi i Kosovës,
 • Z. Hajrim Qengaj,-Drejtor, Ministria e Punëve të Mbrendshme
 • Z. Dardan Morina,-Avokat,Oda e Avokatëve Regjioni Prizren
 • Z. Imet Poniku-Psikiatër,Spitali Regjional Prizren
 • Z. Ermir Ahmetaj-Avokat
 • Z. Nuhi Bytyqi – Shef - Shërbimi Sprovues
 • Znj. Elëza Bajrami- përfaqësuese e studentëve

Anëtarët Ex-officio (pa të drejtë vote)

 • Z. Kadri Kryeziu- U.D.Dekan  Fakulteti Jurdik UUHP-Prizren
 • Z. Dardan Vuniqi - Asistent  Fakulteti Juridik UUHP -Prizren
 • Z. Berat Aqifi- Profesor Fakulteti Juridik UUHP-Prizren
 • Z. Enver Buzhala – Sekretar Fakulteti Juridik UUHP –Prizren

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS