Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

  • 1. Agon Kokaj, Ines Bula, Artan Dermaku, Fast Fourier Transform and a Complimentary Filter Based Control of a Robotic System, IFAC, Internation Federation of Automatic Control hosted by ELsevier Ltd, IFAC Papers OnLine 51-30, 2018

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896318329239

  • 2. I. Krasniqi, A. Kokaj, POWER FLOW ANALYSIS: SIMULATION FOR DIFFERENT BUSES OF A SYSTEM, Journal of Institute Alb-Science, Aktet 4, 2: 178-187, 2011.

http://alpa.mali-it.eu/journal/aktet/vol/aktetv4nr2.pdf

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS