Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Publikimet e Prof. Ass. Dr. Ragip Gjoshi

Revistat Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistes

Viti / Vellimi/faqet

Chronicle of Designing of Textbooks – ABC Books, Reading Comprehension and Grammar Books in Albanian Lanuguage in Kosovo 1886-2019

European Jornual of Sc\ocial Science

Education Research

Sempember – December 2019

Volume 6, Issue 3

Page 44-53

ISSN 2411 – 9563 (Print)

ISSN 2312 – 8429 (outline)

Opening of Albanian Schools for Learning the Albanian Language in Kosovo During 1941-45

European Jornual of Sc\ocial Science

Education Research

Sempember – December 2019

Volume 6, Issue 3

Page 44-53

ISSN 2411 – 9563 (Print)

ISSN 2312 – 8429 (outline)

Research on the administrator professional training and its role in the implementation of educational institutions reforms in Kosovo

Interdisiplinary Jornual of Research and Development

“Alexander Moisiu” University, Durës, Albania

2014

Vol. (I), No.1

Page 26-30

Reflection on decentralization Reform of Financial Management in Elementary and Secondary Education in Kosovo

Journal of Educational and Social Research, MCSER Publishing, Roma-Italy

May 2014

Vol. 4, No.3

Page 273-277

ISSN 2239-978X

ISSN 2240-0524

Shkolla e parë në gjuhën shqipe – Shkolla e Stubllës

“Malësia” Mal i Zi, Podgoricë.

2014

Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore

Titulli i punimit

Konferenca

Viti / Vellimi /faqet

Gjuha shqipe në plan programet shkollore në Kosovë

Berat

2015

Roli i MAShT-it në menaxhimin e situatave emergjente në Kosovë

Konferencë e Kolegjit “Biznesi” dhe AME të Kosovës

2014

Në gjurmët e traditës së mësimdhenies së gjuhës shqipe në Kosovë,Prishinë

Konferencë shkencore ndërkombëtare “Studime të gjuhës shqipe”

2014

Një tekst i rrallë-Abetarja shqipe e vitit 1898

Seminari Nderkombetar i

XXXIII I Gjuhes,letersise dhe kultures shqipe,Prishtinë

23

2014

Ndihmesa e filologut rumun G.Brankush për gjuhësinë shqiptare

Seminari Ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare

32 / 2

2013

Kundërshtimi i zbatimit të “Bërthamat e përbashkëta “për pavarësimin e shkollës shqipe

Konferenca ndërkombëtare “Java e Shkencës”,I, Prishtinë

2013

Përpjekjet qe me bërthamat e përbashkëta të dëmtohet lënda e gjuhës dhe letërsisë

Konferencë ndërkombëtare për doktorant në Fakultetin Filologjik,Prishtinë

2013

Menaxhimi i arsimit të Lartë në Kosovë 2005-2010”,

Konferenca ndërkombëtare “Java e Shkencës”,II,Prishtinë

2013

Kundërshtimi i zbatimit të “Bërthamat e përbashkëta “për pavarësimin e shkollës shqipe

Konferenca ndërkombëtare e gjuhës dhe letërsisë në UP,Fakulteti Filologjik,Prishtinë

2013

Menaxhimi i Arsimit të Lartë në Kosovë 2005-2010

Konferenca ndërkombëtare “Java e Shkencës”,II,Prishtinë

2013

Mësimdhënia e gjuhës shqipe në Kosovë nga thellësitë e shekujve deri te Rilindja Kombëtare,

Konferenca ndërkombëtare “Java e Shkencës”,II,Prishtinë

2013

Publikime tjera(libra dhe monografi)

Titulli

Shtëpia botuese, vendi

Viti

Mesimdhenia e gjuhës shqipe në Kosovë (aspekte historike dhe didaktke),

Prishtinë, Armagedoni, botimi i dytë,

2016

Shtegëtimet ardhetare të dëshmorit të kombit Mirali Sejdiu,

Armagedoni, Prishtinë.

2015

Mesimdhenia e gjuhës shqipe në Kosovë (aspekte historike dhe didaktke),

Prishtinë, Armagedoni,

2015

Gjaku i bërë dritë (monografi)

”Libri Shkollor”, Prishtinë

2011

Kundërshtimi i copëzimit të Kosovës (publicistikë)

”Dukagjini”,Pejë

2010

Udhët e shpirtit (poema)

”Dukagjini,”Pejë.

2010

Fragment nga ditari i maleve (poezi)

“Rilindja,” Prishtinë

1996

Dasmë në male (dramë).

“Rilindja” Prishtinë.

1985

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit