Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Publishing, Prof. Ass. Dr. Albana Plakiqi Milaimi

Revistat Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistes

Viti / Vellimi/faqet

Lead Effect on Aminolevulinic
Acid Dehydratase Activity of Feral
Pigeon (Columba livia) in Drenas.

Journal of Chemical Health Risks
DOI: 10.22034/JCHR.2015.544113
http://www.jchr.org/article_544113.html

(2015) 5(4), 245-250

Histological study of liver, kidney
and testes of feral pigeon (columba
livia) living in cortyard of
ferronickel smelter in drenas town-
Kosovo.

International journal of ecosystems and
ecology science (IJEES). ISSN-L2224-4980;
E-ISSN2224-4980; IF (Impact Factor)1.811 /
2017

https://www.cabi.org/ISC/abstract/20163253

192

(2016) 6 (3), 297-304

Accumulation of Heavy Metals in
Feral Pigeons Living Near a
Ferronickel Smelter.

Pol. J. Environ. Stud. Impact factor1.120;
eISSN: 2083-5906; SSN: 1230-1485

http: //www.pj oes.com/Accumulation-of-
Heavy-Metals-in-Feral-Pigeons-nLiving-
Near-a-Ferronickel-Smelter,63425,0,2.html

(2016), 25, No. 6; 1-5

Impact of heavy metal pollution in
liver function and morphology of
feral pigeon (Columba Livia),
living in the courtyard of
ferronickel smelter in Drenas -
Kosovo.

International Journal of Ecosystems and
Ecology Sciences.
Doi: https://doi.org/10.31407/ijees;

ISSN 2224-4980; IF= 2017: 1.811
https://sites.google.com/site/inj ournalofecos
ystems/template/volume-7 -1 -2017

(2017), 7 (1): 129-134

Metal Bioaccumulation, Enzymatic
Activity, Total Protein and
Hematology of Feral Pigeon
(Columba Livia), Living in the
Courtyard of Ferronickel Smelter
in Drenas

Journal of Chemical Health Risks;
DOI: 10.22034/JCHR.2011.543964;

□ Print ISSN 2251-6719;

□ Online ISSN 2251-6727
https://www.researchgate.net/publication/26
8050543 Metal Bioaccumulation Enzymat
ic_Activity_Total_Protein_and_Hematology
_of_Feral_Pigeon_Columba_Livia_Living_i
n the Courtyard of Ferronickel Smelter i
n Drenas)

(2011)1(1): 01-06

Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore

Enzymatic Activity and Total
Protein of Feral Pigeon (Columba
Livia), Living in the Courtyard of
Ferronickel Smelter in Drenas.

International Conference on Applied
Biotechnology", on September 22, 2014, in
Tirana, Albania; Proccedings Book, ISBN:
978-99943-0-367-0.

Shtator (2014) 1(1): 255-256

Haematological Parameters Of
Feral Pigeon (Columba Livia),
Living In The Courtyard Of
Ferronickel Smelter In Drenas.

5th International Conference of
Ecosystems, Tirana, Albania;

Proccedings Book, ISBN: 978-9928-
4248-4-6.

Qershor 2015; Prezantim oral.

Heavy metal accumulation on soft
and solid tissues of feral Pigeons
(Columba livia) living on
Courtyard of Ferronickel Smelter
in Drenas

2th international conference of
Agriculture and Food Environment.
Abstract book.

Kor?e, Shtator 2015; Poster
presentation;

A morphometric study of heavy
metals effects on feral pigeon
(Columba livia) living in Drenas-
Kosovo

Konferenca Kombetare e Shkencave te
Aplikuara, Tirane

Nentor 2015; Prezantim oral.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas