Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Publikimet e Prof. Ass. Dr. Soner YILDIRIM

Revistat Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistes

Viti / Vellimi/faqet

Investigation Of Classroom Applications For Multicultural Education In Terms Of Various Variables

Prizren Social Science Journal ISSN: 2616-387X,

httn://www.Drizreni ournal.com/index.nh

2019, Aprill / 3/1, p. 38-49

n/PSSJ/article/view/83/51

An Analysis On Pre-service Teachers ’ Teaching Conception

NWSA Education Science ISSN: 1308 7274

httns://www.researchgate.net/nrofile/Erd

2017, October / 12(4)/163-176.

ogan Tezci/nublication/320696403 OG

RETMEN ADAYLARININ SAHGP

OLDUGU OGRETGM ANLAYIgLA

RI UZERGNE BGR ANALGZ/links/5

a0197a10f7e9bfd745b75a7/OeGRETM

EN-ADAYLARININ-SAHGP-

OLDUGU-OeGRETGM-

ANLAYIgLARI-UeZERGNE-BGR-

ANALGZ.pdf

Teachers' Conceptual Knowledge, Levels of Knowledge And Classroom Practices For Multicultural Education: Developing a Scale

Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic.

ISSN: 1308-2140,

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/

2017, July / 12/18, p. 719-736

1413369082 41Y%C4%B 1 ld%C4%B 1r

%C4%B 1 mSoner-vd-egt-719-736.pdf

Teachers' Attitudes, Beliefs and Self-Efficacy about Multicultural Education: A scale Development

Universal Journal of Educational Research

httn://www.hrnub. org/i ournals/iour arch

2016, December/ 4(12A)/ 196­204, 2016.

ive.php?id=95&iid=1042

Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore

Titulli i punimit

Konferenca

Viti / Vellimi /faqet

Investigation Of Classroom Applications For Multicultural Education In Terms Of Various Variables

3 rd International Balcans Conference East of West West of East - Ohrid/Macedonia

27-29 June 2018

Teachers' Conceptual Knowledge, Levels of Knowledge And Classroom Practices For Multicultural Education: Developing a Scale

2 nd International Science Symposium 'Science Festival'. 05-08 September 2017 Tbilisi/Georgia

05-08 September 2017

Teachers' Attitudes, Beliefs and Self-Efficacy about Multicultural Education: A scale Development

2 nd International Conferences on Lifelong Education and Leadership for All- ICLEL 2016, Liepaja-Latvia

21-23 July 2016

Student teacher in Kosovo teaching practice' basis of course views

3 rd International Congress on Curriculum and Instruction-Adana- Turkey

22-24 October 2015

Pre-service teachers s perceptions of school culture regarding ict integration: a cross cultural comparison

East of West West of East International Balcans Conference-Prizren/Kosovo

05-08. 05. 2013 pp 51-60

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas