Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Publikimet e Prof. Ass. Dr. Emri dhe Mbiemri

Revistat Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistes

Viti / Vellimi/faqet

Pyjet e virgjera te ahut ne Shqiperine e Veriut: Lumi i Tropojes

ANASH - Analet e Alb-Shkences htto://alna.mali- it.eu/journal/anash/vol/vol5/ANASH 05 2008 .ndf

Dhjetor 2008

Viti III, Numri 5, 49-5

Boschi in Albania Selvicoltura e utilizzazioni nelle faggete

Sherwood. foreste ed alberi oggi. ISSN: 1590-7805 httns://www.researchgate.net/nublication/296334060

Tetor 2008 vol. 147, p]

Evaluation of Biomass Supply Chain from Robinia pseudoacacia L. SRF Plantations on Abandoned Lands

Journal of Life Sciences ISSN:1934-7391. httos://www.academia.edu/26205195/

Shkurt 2012 Volume 6 2, February 2012, 187-

Evaluation of non- productive functions of forest ecosystems, determination of alternative management measurements for biodiversity conservation

International Journal of Ecosystems and Ecology Science. ISSN: 2224-4980

https://sites.google.com/site/injournalofecosystems/temnlate/volume-

Shtator 2012. Volume 167-172.

2-3-2012

New utilization technologies of the beech forests in Albania

International Journal of Ecosystems and Ecology Science ISSN:2224-4980

httns://sites.google.com/site/injournalofecosystems/temnlate/volume-

Janar 2014. Volume 4/ 104.

4-1-2014

The assessment of the rural tourism development in the Valbona Valley National Park

Tourism Economics 0.826 Impact Factor httns://journals.sagenub.com/doi/abs/10.1177/1354816617716742

Dhjetor 2017 Volume pp.1662-1672

Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore

Titulli i punimit

Konferenca

Viti / Vellimi /faqet

Caratterizzazione della biomassa di pioppo e robinia a ciclo breve (Short Rotation Forestry)

ATTI del Terzo Congresso Nazionale di Selvicoltura

per il miglioramento e la conservazione dei boschi italiani ISBN

978-88-87553-16-1

www.aisf.it

2009/ Volume terzo/14

Analysis of economic, energetic and environmental sustainability in biomass supply chain from robina pseudoacacia L. SRF plantations on abandoned agricultural lands

17th Biomass Conference and Exhibition. ISBN-10: 8889407573 ISBN-13: 978-8889407578 httn://new.etaflorence.it/nroceedings/17th-euronean-biomass-

2009 /279-284

conference-exhibition-proceedings/

Evaluation of air quality in Tirana and measurement for pollution reduction

International Conference Towards Future Sustainable Development ISBN: 978-9928- 4011-9-9, Shkoder, Albania. www.unishk.edu.al

Nentor 2012 /491-495

Terrenet e abandonuara dhe rehabilitimi i tyre - Abandoned areas and their rehabilitation

Takimi VII vjetor shkencor nderkombetar IASH (Instituti Alb- Skenca).

www.alb-shkenca.ora

2012/252 Shkup.

Menaxhimi i pyjeve te gestenjes, metodat e seleksionimit dhe ruajtjes se frutave- Management of chestnut forests, selection and conservation methods of fruits

Takimi VII vjetor shkencor nderkombetar IASH (Instituti Alb- Skenca).

www.alb-shkenca.org

2012/252 Shkup.

Comparison of biomass productivity in two different plantations of fast growth species

International Conference of Ecosystems (ICE) ISBN:978-9928-

4068-7-3, Tirana, Albania.

httn://www.neas.com;

2013/319-322,

httns://sites.google.com/site/iniournalofecosystems/3rd-international-

conference-of-ecosystems-ice2013 -tirana-albania

New utilization technologies of the beech forests in Albania

International Conference of Ecosystems (ICE) ISBN:978-

9928-4068-7-3, Tirana, Albania

httn://www.iieas.com;

2013/323-327,

httns://sites.google.com/site/iniournalofecosystems/3rd-international-

conference-of-ecosystems-ice2013 -tirana-albania

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit