Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Publikimet e Prof. Ass. Dr. Sadik Maloku

Revistat Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistes

Viti / Vellimi/faqet

Maloku, S. “Evaluation of financial performance of broiler breeding in Kosovo”

Evaluation of financial European Journal of Business, Economics and Accountancy

http://www.idpublications.org/wp-

content/uploads/2017/06/Abstract-THE-COSTS-

OF-BREEDING-IN-LAYING-HENS-AND-

EGGS%E2%80%99-PRODUCTION.pdf

content/uploads/2017/06/Abstract

Maloku, S. “The costs of breeding in laying hens and eggs’ production in Kosovo”

European Journal of Business, Economics and Accountancy

http://www.idpublications.org/wp-

2017/06/A

content/uploads/2017/06/Abstract-

EVALUATION-OF-FINANCIAL-

PERFORMANCE.pdf

Maloku, S. “Probleme te Konkurrueshmerise ne Sektorin e Mishit te Shpendeve”

Journal of Economy and Agribusiness

Nr. 13, 2017: ISNN 2223-7658; November 2017.

Maloku, S. “Production and Quality Comparison of Egg Production at Commercial free Range vs. Conventional Battery cages”

Fifth International conference of Ecosystems; June 05 - 08, 2015; Tirana/Albania.

ISBN: 978-9928-4248-4-6

Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore

Titulli i punimit

Konferenca

Viti / Vellimi /faqet

Maloku, S. “The costs of

The costs of breeding in laving hens and eggs’

2016

The 5 411 International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF-2017),

breeding in laying hens and

production in Kosovo”

eggs’ production in Kosovo”

http://www.scieconf.com

Maloku, S. Costs and profits of broiler breeding in Kosovo”

The 5 th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results

The 5 th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results

Maloku, S. “Management of Farming system in Albania,

The 7 th International Virtual Conference on Informatics and Management Sciencies. httns ://www.ictic. sk/archive/?vid=1 &aid=2&kid=

ht

ISBN: 978-80-554-1436-2 ISSN: 1339-9144 CDROM ISSN: 1339-231X DOI: 10.18638/ictic.2018.7.1.344

Facts and Realities”

50701-344

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas