Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Prof. ass. dr. Flamur Shala - Publikimet shkencore:

 

Tema

Revista

Viti / vëllimi / faqja

 

 

1. Përdorimi i drejtë i disa trjatave të shkurtra

Bota e Re, 1997

Prishtinë, 1997

 

2. Aspekte të përdorimit të gjuhës standarde shqipe në institucionet shkollore ne Kosovë

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë

2010/No.1/pg. 433-436

 

3. Aspekte të mësimit dhe të përdorimit të shqipes standarde në shkolla fillore dhe të mesme

Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë-Shkup

2012/No.1/pg.106-109

 

4. Mbledhjet e drejtshkrimit në Prishtinë deri te Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe në Tiranë

Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë-Shkup

Tetovë-Shkup 07.08.2012

 

5. Shqipja standarde dhe institucionalizimi i saj

Konferenca e parë Shkencore Ndërkombëtare
"Hulumtimi dhe edukimi – Sfidat drejt së ardhmes,

Shkodër, Maj 2013

 

6. Kontributi jetësor për gjuhën shqipe në tekstet universitare të Akad. Prof. Dr. Gjovalin Shkurtajt

PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 63-68, dec. 2018. ISSN 2616-

Prizren, 2018

 

7. Konformizmi gjuhësor dhe përdorimi i shqipes standarde

PERLA

Revistë shkencore-kulturore tremujore Viti XXIII      2018   Nr. 3-4 (83)

Tiranё, 2018

 

8. Pabarazia gjuhësore dhe përdorimi i gjuhës standarde

PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 1-5, mar. 2019. ISSN 2616-387X.

Prizren, 2019

 

9. Funksioni foljor i së tashmes dialektore të dëftores së shqipes

SSRN Electronic Journal, (2019)

Worldcat-platformё

2019

 

  • Kontributi jetësor për gjuhën shqipe në tekstet universitare të Akad. Prof. Dr. Gjovalin Shkurtajt
linku:https://doaj.org/article/ef8c5954e33048ad81fca131ff214db5
  • Pabarazia gjuhësore dhe përdorimi i gjuhës standarde
linku: https://www.worldcat.org/title/language-inequality-and-the-use-of-standard-language/oclc/1099650787&referer=brief_results

  • Funksioni foljor i së tashmes dialektore të dëftores së shqipes
linku: https://www.worldcat.org/title/the-verbal-function-of-the-dialectical-present-tense-of-the-albanian-indicative-mood/oclc/8028427114&referer=brief_results
  • Konformizmi gjuhësor dhe përdorimi i gjuhës standarde
linku: http://www.revistaperla.al/ https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b6852959b3&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1630648004353288089&th=16a139b86d2d6799&view=att&disp=inline &realattid=16a139a6b7f982e1ed11

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/