Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

List of scientific works

Arber Beshiri, Ph. D. c.

  • Arber Beshiri and Arsim Susuri. Dark Web and Its Impact in Online Anonymity and Privacy: A Critical Analysis and Review. In Journal of Computer and Communications (JCC), Vol.7, No.3, pp. 30-43. March, 2019. ISSN Print: 2327-5219, ISSN Online: 2327-5227, Impact Factor = 1.32. Indexing: Web of Science, EBSCO, Worldcat, etc.

https://www.scirp.org/iournal/PaperInformation.aspx?PaperID=91242

  • Arber Beshiri. Resource Description Language for Distributed RESTful Service Permission Management. In Technology, Education, Management and Informatics (TEM) Journal, Volume 5, Issue 4, pp. 538-549. November, 2016. ISSN: 2217-8309, e-ISSN: 2217-8333. Indexing: Web of Science, DOAJ, EBSCO, Worldcat, etc.

http://www.tem-iournal.com/archives/vol5no4.html,

http://www.temiournal.com/content/54/TemJournalNovember2016 538 549.pdf

  • Arber Beshiri, Jaser Sallahi and Marie Guma. A Survey for Economic Impact of Software Product Line Engineering. In the Proceedings of the Tenth International Annual Meeting of Alb-Science Institute, Engineering Science and Information Technologies Conference Session, August 28-30, 2015, Skopje, Macedonia. ISBN 978-608-65463-1-1.

http://iash- takimet.org/tv2015/programi/programi inxhinierise 2015.pdf

  • Arber Beshiri. Analyzing of REST Services: Integration Services and Authorization Management. In the Proceedings of the Sixth International Conference of Information Systems and Technology Innovation (ISTI): “Inducing Modern Business Solutions”, Information Security Session, June 5-6, 2015, Tirana, Albania. ISBN 978-9928-05-199-8.

http://www.conference.iisint.org/sites/default/files/Agenda ISTI2015.pdf

  • Arber Beshiri, Joana Mita and Anj a Vangj eli. Best Practices of Consuming Linked Open Data. In the Proceedings of the Third International Conference for Business, Technology and Innovation, Computer Science, Information System and Telecommunication Session, pp. 5-18. November 7-8, 2014, Durres, Albania. ISBN 978-9951-437-31-8.

http://conferences.ubt- uni.net/digital-proceedings/Proceedings-ICCSIS&MER.pdf, https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2014/all-events/53/

  • Arber Beshiri. Schema.org, Usability and Functionality. In Proceedings of the Fifth International Conference of Information Systems and Technology Innovation (ISTI): “Projecting Trends to a New Economy”, June 6-7, 2014, Tirana, Albania. ISBN 978-9928-02­471-7.

http://www.conference.iisint.org/sites/default/files/Agenda ISTI2014.pdf

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas