Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Këshilli Shkencor është në përbërjen si vijon:

  • Prof.Ass.Dr. Shemsi Morina, Kryetar;
  • Prof.Asoc.Dr. Ercan Canhasi, anëtar;
  • Prof.Ass.Dr. Vedat Bajrami, anëtar;
  • Prof.Ass.Dr. Demir Limaj, anëtar;
  • Prof.Ass.Dr. Arif Riza, anëtar;
  • Prof.Ass.Dr. Kushtrim Braha, anëtar;
  • Prof.Ass.Dr. Izer Maksuti, anëtar;
  • z. Besim Loshaj;
  • Përfaqësues i Parlamentit Studentor, anëtar.

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS