Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Punimet shkencore te prof. ast.dr. Sermin Turtulla

 

Titulli i punimit

Emri i revistës

Viti/Vellimi/Faqet

Studimi i lojës në mjedise mësimore / Study of Kinesthetic Games in ELT Environment

European Journal of Literature, Language and Linguistics Studies

ISSN: 2559-7914

2019/3(1), pg. 110-115

An Exploratory Study of EFL Teachers’ Perceptions on Grammar Terminology Use in Kosova

European Journal of Language and Literature Studies

ISSN:2411-9598

2019/5(1), pg. 39-45

Identification of Common EFL Errors in Writings of Kosovar Freshmen

European Journal of Language and Literature Studies

ISSN: 2411-9598

2018/4(4), pg. 31-41

Examining levels of job burnout among teachers working in Kosova in terms of different variables

European Journal of Multidisciplinary Studies

ISSN: 2414-8377

2017/2(6), pg. 286-298

The relationship between the family environment, eating behaviour and obesity for the secondary school students

International Journal of Human Sciences

4.939/

ISSN: 1303-5134

2014/11(2), pg. 10-26

A Managing Teacher

Education for the Knowledge Society

ISBN: 978-992-8133-02-1

2012, pg. 628-633

Is there a need for counselling psychology and guidance services in Kosova?

Education for the Knowledge Society

ISBN: 978-992-8133-02-1

2012, pg. 622-627

Instant Teaching Improvement Strategies

Identiteti, Imazhi dhe Kohezioni Social në Epokën e Integrimeve dhe Globalizmit

ISBN: 978-9928-4000-2-4.

2012

Objectives of a Researching and Studying Youth in Prizren

2nd International Balkan Congress of Social Sciences

2010

TESOL Bits to Chew

2nd KETA English Teaching Conference

2004

Distance Learning

1st KETA Annual Conference

2003

Maximum Use of a Coursebook

1st International Conference of SEE University, Tetovo/Macedonia

2002

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit